26. 2. - 14. 4. 2009
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1, Praha 2
Otevírací doba: denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Výstavu pořádá Novoměstská radnice, p.o.,
Potala, o.s., a Bezejmenná čajovna Šťáhlavice

Výstava se koná pod záštitou pana Václava Havla
a primátora hl. města Prahy Pavla Béma

Projekt Tibet mysli

Záměrem výstavy je připomenout padesáté výročí odchodu 14. dalajlamy do exilu a vytvoření prostoru pro setkávání lidí soucítících s touto událostí. Tento prostor, jak pomyslný tak skutečný, je vyjádřen názvem výstavy „Tibet mysli“. Pro většinu z nás totiž Tibet stále představuje pouze „Tibet mysli, mlžnou, starobylou říši, kde se myšlenky stávají hmatatelné a sny lze prožít...“

V současném světě jsme stále více konfrontováni s jinakostí, kterou se učíme poznávat a přijímat. Západní a východní duchovní hodnoty se stále intenzivněji vzájemně promíchávají a přelévají. Projekt Tibet mysli se pokouší o reflexi tohoto vzájemného prolínání. Věříme, že toto ovlivňování může vést, jako už několikrát v dějinách, k oboustranně podnětné synkrezi.

Výstava dokládá přesvědčení, že podobná mezikulturní setkávání mají v postmoderním světě daleko hlubší význam, než se může v tuto chvíli jevit. Pro většinu globalizované společnosti slábne vliv tradičních hodnot. Setkání s Tibetem, s tibetskou kulturou, s různými formami tibetského buddhismu může inspirovat a přivést nás k novému hledání ztracené spirituality. Tak jako se už dříve nechaly inspirovat osobnosti jako byl Tolstoj, Borges, Merton, Ginsberg, C.G. Jung, Drtikol nebo E.Bondy... Naše kultura ztrácí volnost, toleranci, měkkost... Díky zkušenosti s „jiným světem“ můžeme lépe nahlédnout do tradice vlastní. Setkání tohoto charakteru nám pomáhají sbírat odvahu k tomu, abychom byli schopni vést dialog s jakoukoli „jinou“ kulturou při respektování vzájemných odlišností.

Projekt „Tibet mysli“ vznikl z iniciativy občanského sdružení Potala a Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Obsahem navazuje jak na aktivity o.s. Potala, zaměřené na seznamování veřejnosti s historií, kulturou, náboženstvím a tradičním způsobem života Tibeťanů, tak na kulturní projekty Bezejmenné čajovny, především pak na 5 ročníků multikulturního čajového festivalu, který se pravidelně konal na zámku Kozel nedaleko Plzně. Potala se v minulosti podílela na přípravě řady etnografických výstav o kultuře Tibetu a vystoupení tibetských umělců (např. soubor tibetské opery v Praze v roce 2001).

Důležitým tématem výstavy Tibet mysli je evropská fascinace tibetským buddhismem. Jeho ritualizovanou formu představují ve výstavě rituální, sakrální a umělecké předměty zapůjčené Národní galerií v Praze, Národním muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur a soukromými sběrateli. Jedná se především o tradiční náboženské malby na plátně nazývané thangky zobrazující mandaly či ikonografické postavy tibetského buddhismu, sochy Buddhy a dalších postav tibetského náboženství – buddhů, bódhisattvů, ochránců nauky v jejich mírumilovných i hrozivých podobách.. Dále jsou vystaveny drobné ochranné malby (cagle) a ukázky textů a knih (pečha) tištěných z dřevěných matric, včetně iluminací z rukopisů.

V části výstavy nazvané Tibet českýma očima jsou představeny obrazy a fotografie českých umělců odrážející historii vztahů Čechů k Tibetu. Jisté inspirace a paralely z tibetskou kulturou je možné vystopovat také na vystavovaných pracích užitého umění.

Významný prostor je věnován osobnosti 14. dalajlamy, od jehož útěku z Tibetu do indického exilu uplyne letos již padesát let. Prostřednictvím připomenutí jeho návštěv v Československu a později České republice, jeho přátelství s Václavem Havlem a jeho vlivu na světovou veřejnost chce výstava upozornit na univerzální otázky lidství a základních lidských práv.

Reportážní cykly fotografií z cest po Tibetu a návštěv dalajlamy v České republice představí fotografové Zdeněk Thoma, Josef Ptáček, Hana Rysová, Pepa Středa, Pavel Bém, Stanislav Doležal, Markéta Kratochvílová, Jaroslav Havlík a další.

Vypjatá atmosféra loňských masových demonstrací Tibeťanů a brutálních zákroků čínské moci proti nim, vlna solidarity po celém světě, olympiáda v Číně, podzimní návštěva dalajlamy v České republice, řadu let narůstající zájem o buddhismus – to jsou ve zkratce témata, na která naše výstava odpovídá nikoli konfrontačně.

Realizační tým

Kurátoři: Zuzana Ondomišiová, Ivo Hucl
Architektonické řešení výstavy: Jáchym Šerých, Zuzana Ondomišiová, Ivo Hucl
Grafická úprava tiskovin: Jáchym Šerých
Produkce: Lucie Šafaříková

Kontakt pro novináře:
Marcela Hančilová, marcela.hancilova@seznam.cz, tel. 773 699 368

Partneři

Generální partneři: Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, Nadační fond Maitrea

Partneři: Národní galerie v Praze, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, ProPhoto, o.s., Pražské brány, Kino Aero, Kino Světozor, Emeldi Software Services, s.r.o., Pivovar Bulovka, European Initiatory Institute, o.s., Městská část Praha 2, o.s. Namasté Nepál, Festival pro Tibet – o.s. M.O.S.T., CK Livingstone, Západočeské muzeum v Plzni

Mediální partneři: ČRo1 - Radiožurnál, Radio 1