František Drtikol

Meditativní obrazy nejslavnějšího buddhismem ovlivěného českého umělce Františka Drtikola jsou niterným vyjádřením jeho specifického uchopení tibetských inspirací.

František Drtikol se narodil v roce 1883 a zemřel v roce1961.

Významný český fotograf, malíř a filozof se proslavil zejména svými portréty a akty ve stylu pozdní secese, později ovlivněné kubisticko-futuristickými prvky, ale také svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu. Je právem označován za patriarchu českého buddhismu. Mnohé duchovní zážitky, které byly Drtikolovi zdrojem jeho inspirace, zachytil ve svých deníkových zápiscích. Na Drtikolovy obrazy se můžeme dívat jako na deník jeho mystické cesty nebo jako na zasvěcovací pomůcku. Po roce 1935 tvořil překlady filozofické a náboženské literatury a rozvíjel malířské a grafické dílo, které dosahovalo nejvyšších hodnot v symbolistických a abstrahujících tendencích. Patří k předním světovým fotografům. Jeho fotografické dílo je zastoupeno v nejvýznačnějších muzeích a galeriích.