Ivan Jelínek

Volné a nepojmenované porcelánové objekty hlavně v zahraničí vystavujícího Ivana Jelínka jsou výrazem jeho obecně lidské solidarity. Poukazují na naše vznešené sny, touhy a tajemství, které pro nás vzdálená tibetská kultura představuje.