Marie Jirásková

Světelné obrazy-mandaly Marie Jiráskové jsou materializací věčné lidské touhy po světle a svobodě.

Marie Jirásková je uznávanou scénografkou, která vytvořila řadu inscenací pro divadla u nás i v zahraničí. Vedle realizovaných jevištních projektů působí jako pedagog v atelieru scénografie JAMU. Přestože scénografie představuje hlavní těžiště jejích uměleckých aktivit, veřejnost měla v posledních letech několik příležitostí seznámit se i s autorčinou volnou tvorbou.