Jirí Kornatovský

Jiří Kornatovský pracuje s podobným zacílením a introspekcí, s jakou přistupují k duchovní práci mniši většiny konfesí. V energii jeho minimalisticky koncentrované kresby se dotýkáme společného a prázdného prostoru prvotní čistoty.

Jiří Kornatovský se narodil v Plasech v roce 1952. Žije a tvoří v Praze. Zabývá se kresbou uhlem nebo grafitem na kartonu.

Absolvoval SOŠV Hollara v Praze. 1982-87 studoval na AVU v Praze u profesora A. Paderlíka a doc. J. Ptáčka. V letech 1989-91 učil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, od roku 1991 je odborným asistentem výtvarné katedry Pedagogické fakulty UK v Praze a Plzni. Člen S.V.U.Mánes, jeden ze zakládajících členů sympozia Hermit v klášteře Plasy. Realizoval množství výstav doma i v zahraničí ( Klášter Plasy, Nová síň Praha, Galerie U bílého jednorožce Klatovy, Boston Centre for the Arts, Paas Gallery-New York, Kentler gallery-New York, Museum Kampa, Národní galerie v Praze - Veletržní palác...)