Mniši z bönistického kláštera Mänri

Skupina mnichů původní tibetské duchovní tradice bön z exilového kláštera Mänri v Indii navštíví Českou republiku v dubnu, data budou upřesněna.

Co je to Bön

Bön či bönismus je původní domácí tibetské náboženství s kořeny ve starověké Persii a tibetském dávnověku. Dodnes se zachovalo jen několik linií bönistického učení, předávaných v několika málo tibetských klášterech. Mniši bönistické tradice obvykle necestují do západních zemí za účelem předvádění ukázek pro západní publikum. Jde o první unikátní příležitost zúčastnit se autentických mnohahodinových rituálů v podobě, v jaké jsou prováděny pro tibetské publikum. Jde o ojedinělou příležitost, kdy se naše veřejnost může seznámit s fenoménem, který silně ovlivnil celou tibetskou kulturu, myšlení a společnost.