Jaromír Skřivánek

Kulturou Indie a Tibetu se inspiroval také malíř Jaromír Skřivánek. Svými malbami zachycuje jak vnitří krajiny duše, tak vnější monumentální krajiny himálajské přírody i tajemné interiéry buddhistických a hinduistických chrámů.

..Tvůrčí činy jsou zrcadlením vášnivé lásky k životu. Jsou touhou po něčem, co nás přesahuje, co je mimo nás, ale co chceme pro sebe a pro druhé, pro svět zpřítomnit. Vnitřní diktát, nutící člověka, aby proměnil ve hmotu něco, co je nehmotné, co ho bičuje, povznáší i drtí. I bolest. Co nejsilněji hýbe člověkem...
(Jaromír Skřivánek: Za krásami Indie)

Tak vyjádřil malíř a grafik Jaromír Skřivánek podstatu svého životního směřování, zpětný odraz svého díla. Tím jsou především obrazy, grafické listy, ilustrace, ale i poezie. Už jeho dávní předci byli umělci - byli to příslušníci slavných Misseroniů. Pozváni císařem Rudolfem II. na Pražský hrad, přinesli do Čech umění řezání a broušení drahých kamenů. 400 let dělí malíře Jaromíra Skřivánka od prvních přímých předků usazených v Praze, ale láska k umění, tvůrčí, hledající duch je stále spojuje...