Sošky buddhovských aspektů

Sochy a sošky se po staletí vyráběly z různých materiálů, jako jsou bronz, mosaz, dřevo i kámen. Jejich velikosti se různí od několika centimetrů až po obrovské sochy buddhů vytesané ve skále. Nejčastěji se však setkáváme se soškami vysokými 20 – 30 centimetrů. Sochaři obecně vytvářejí sošky rozdělené na mírné a hrozivé formy, které buď ztělesňují soucit (mírné), nebo ochranu všech bytostí (hrozivé). Sošky a jiná vyobrazení buddhů slouží jako meditační pomůcky a jsou vyjádřením našich vnitřních kvalit, naší mysli.

Historie

V průběhu vývoje indického buddhismu se vytvořila tři velká centra, která ovlivnila jak své okolní oblasti v Indii, tak i umění v Nepálu a v Tibetu. V tomto období vznikly tři školy. Škola Božských umělců, založená umělcem Bimbisárou, dále Západní škola, kterou proslavil mistr jménem Maladhara, a pak v Bengálsku a východní Indii škola Bohů východu.

Do Nepálu dorazilo umění výroby soch a sošek v době vlády dynastie Liččhaviů (4. – 9. stol. n. l.). Postupem času se zde zformoval jak smíšený indonepálský styl, tak i samostatný nepálský styl. Co se týče dnešního nepálského sochařství, najdeme zde většinou směs stylů, kde jsou patrné vlivy z Indie, Tibetu nebo Bhútánu. Na čistě nepálské umění, ale bohužel, narazíme pouze zřídka. O něco hrubší, často oblá vyobrazení Buddhy, která vznikala v této epoše, sloužila jako vzor pro vytříbenější díla vytvořená v následujícím guptovském období (4.– 6. stol. n.l.). Byla v silném kontrastu k elegantním jihoindickým sochám. Dlouhá doba, po kterou toto umění vyzrávalo, udělala z guptovského období epochu největšího rozkvětu buddhistického umění v Indii. Tehdejší sochy měly obrovský půvab a krásu, kterých se už později nikdy nepodařilo dosáhnout.

Výroba

Výroba každého odlitku sošky je náročný a dlouhý proces. Žádná ze sošek není vyráběna sériově,

a tak každá z nich je unikátní originál. Hlavní formy sošek se obyčejně odlévají jako jednotlivý kus. Další kusy – spony, podstavce, druhotné postavy, paže, druhotné tváře a atributy – jsou odlévány samostatně a jsou připevněné k hlavní formě kovovými háčky a nýty. Konečné opracování, které následuje po odlévání sošky, má vliv na výsledný umělecký dojem. Soška se čistí a leští. Umělec pak provádí jednotlivá zdůraznění sošky rytím, malováním ornamentů a zvýrazněním výrazu tváře.

Malování sošek

Posledním krokem v produkci sošek je samotné malování sošky. Základní nátěr je nanesen na tvář sošky, která je později namalována ještě dalšími vrstvami. Když je soška celá natřená, je čas na takzvané „otevření očí“ sošky. Tyto oči jsou malovány uměleckým mistrem jen v době úplňku nebo novoluní.

Má-li být soška té nejvyšší kvality, tedy ‚jako živá‘, měly by být všechny procesy výroby, malování a dekorace sošky provedeny opravdovými umělci v oboru. Pomáhají-li při těchto výrobních procesech členové rodiny, vznikají často nepřesnosti, které se projevují nejen na celkovém uměleckém dojmu sošky, ale také se stává, že je pak soška nepoužitelná pro meditaci. Má-li soška správné proporce a další atributy, je vhodná k distribuci. Co je ale dobrá cena za sošku, je otázka, která by měla být zodpovězena znalcem. Je-li to možné, nekupujte sošky v obchodech pro turisty, ale raději najděte někoho, kdo pracuje pro tibetské lamy.