Jindrich Štreit

Nejvýznamnějšímu českému představiteli humanitní fotografie Jindřichu Štreitovi se při jeho cestě po Číně podařilo v portrétech prostých Číňanů geniálně zachytit jejich vstřícnost, otevřenost, ale i hrdost a vnitřní vznešenost, kterou si zachovali navzdory všem ideologiím.

Jindřich Štreit se narodil ve Vsetíně na Valašsku v roce1946. Žije a tvoří v Sovinci. Zabývá se volnou fotografickou tvorbou.

Jinřich Štreit se fotografii věnoval vedle svého občanského povolání učitele od studií. Soustředil se na témata vesnického života, na portrét, romskou tematiku. V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie, jeho závěrečnou prací byl soubor z divadelního zákulisí. V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Po listopadu 1989 se Štreitova situace změnila. Zabývá se volnou tvorbou, pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku, ale také v České republice. V letech 1991–2003 působil na FAMU v Praze a v roce 2000 se zde habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Jindřich Štreit připravil více než 750 autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 22 knih, je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách a bylo o něm natočeno několik filmů.