Dalibor Worm

Práce keramika Dalibora Worma jsou vesměs vyjádřením jeho fascinace dálněvýchodním myšlením - především buddhismem a taoismem. Obsahem jeho Knihy volnosti jsou otisky mlčení, ticha a prázdnoty.

Dalibor Worm se narodil v Teplicích v roce 1965. Zabývá se sochařskou tvorbou a designem porcelánu.

Absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze se v současné době zabývá sochařskou tvorbou a designem porcelánu, který realizuje pod autorskou značkou „Design Volné ruky“. Realizoval několik samostatných výstav, účastnil se i společných výstav v řadě zemí Evropy (Německo, Švédsko, Itálie, Slovinsko, Polsko aj.). Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných sbírkách v České republice (např. Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Slovenské republice, Polsku a v soukromých sbírkách v Evropě, Asii a USA.